வைதிகஸ்ரீ ஆசிரியருக்கு விரு
5/9/2012 12:02:29 PM


வைதிகஸ்ரீ ஆசிரியருக்கு விருது
வி,நாராயணய்யர் நினைவு அறக்கட்டளை சார்பாக சென்ற 02-.11.-2011 அன்று சென்னை தி.நகர், வாணிமஹால் அரங்கில் நடைபெற்ற விழாவில் நன்னிலம் ப்ருஹ்மஸ்ரீ ராஜகோபால கனபாடிகள் உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் னீதிபதி ஸ்ரீ ஏ.ஆர் லக்ஷ்மணன் அவர்களால் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார்.

More news